Sökning: "Maja Rosengren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Rosengren.

 1. 1. Sensorisk optimering av en musselsoppa för äldre konsumenter i Europa : ett delarbete i utvecklingen av hållbara rätter från havet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Maja Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Mussels; nutrition; sensory; conservation; elderly; Musslor; näringsvärde; sensorik; konservering; äldre;

  Sammanfattning : Färdiglagade måltider för specifika målgrupper ställer höga krav på både utseende av maten och förpackningsalternativ så råvaror tillagas så bästa och mest näringsrika vis.  Detta arbete studerar skillnaden i smak och textur mellan två olika konserveringsmetoder av en färdiglagad musselsoppa genom att förpacka i en mikrovågsförpackning och en ångförpackning. LÄS MER

 2. 2. Vårdrelaterad infektion - Nej tack! En observationsstudie om vårdpersonals följsamhet av hygienföreskrifter

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Maja Rosengren; Michelle Whittam; [2012]
  Nyckelord :basal hygien; följsamhet; hygienföreskrifter; observationsstudie; vårdpersonal; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Varje år drabbas tusentals patienter av vårdrelaterade infektioner. Dessa leder inte bara till en förlängd vårdtid och ett onödigt lidande för patienten utan kostar även samhället miljarder kronor årligen. För att förebygga smittspridning ska all vård-personal använda sig av en god basal hygien. LÄS MER