Sökning: "Maja Sörensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Sörensson.

 1. 1. Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Kajsa Mattsson; Maja Sörensson; [2020-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av vegansk kost på HbA1c hos vuxna med Diabetes Mellitus typ 2Författare: Kajsa Mattsson och Maja SörenssonHandledare: Jenny van OdijkExaminator: Klara SjögrenLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-02Bakgrund Diabetes Mellitus typ 2 står för majoriteten av förekomsten av Diabetes Mellitus iSverige. Det finns flera bidragande faktorer till sjukdomens utveckling såsom fysisk inaktivitet,övervikt och genetik. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att kommunicera med patienter där ett gemensamt verbalt språk saknas : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sörensson Natalie; Spivack Maja; [2017]
  Nyckelord :Ickeverbal kommunikation; Kommunikation; Språkbarriärer; kommunikationshjälpmedel; Patientkontakt; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation är en grundläggande del i sjuksköterskans yrkesutövning och en förutsättning för att kunna ge en god och säker omvårdnad. En god kommunikation kräver kontakt och dialog vilket skapar möjlighet till återkoppling mellan sjuksköterskan och patienten. LÄS MER