Sökning: "Maja Strömberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Maja Strömberg.

 1. 1. The Influence of Institutional Investors on Initial Coin Offering Performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Rebecka Mofors; Maja Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Initial coin offering; Entrepreneurial finance; Crowdfunding; Cryptocurrencies; Institutional investors;

  Sammanfattning : The popularity of raising capital through Initial Coin Offerings and the rapidly evolving cryptocurrency market calls for a deeper understanding of success factors that can predict ICO success. In this paper, we examine the influence of institutional investors on ICO success by measuring the token's Buy and Hold Abnormal Returns and the venture's operational progress 180 days after the first day of trading. LÄS MER

 2. 2. The effects and experiences of training the rectus abdominis muscle in women with diastasis rectus abdominis postpartum.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Maja Strömberg; [2022]
  Nyckelord :inter-rectus distance; rectus abdominis; exercise; experiences;

  Sammanfattning : Background: Diastasis rectus abdominis (DRA) is a separation of the rectus abdominis during and after pregnancy. Physiotherapy is the first choice of intervention but it is unclear which type of training is the most effective.  Purpose: The aim of the study was twofold. LÄS MER

 3. 3. Etik i förskolan:Gömd eller glömd? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på arbetet med barns lärande om etik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Feuk Maja; Strömberg Matilda; [2022]
  Nyckelord :Etik; Etiska dilemman; Förskola; Proximala utvecklingszon; Scaffolding;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att skapa en djupare förståelse för förskollärares syn på arbetet med barns lärande och förståelse av etik i förskolan, med ett särskilt intresse för förskollärares egna agerande i dessa situationer. Studien har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori. LÄS MER

 4. 4. Har du sett detta ansikte förut? : Personlighetens betydelse för ansiktsigenkänning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Celina Bergvall; Maja Jansson Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Ansiktsigenkänning; TCI; Ögonvittne; Personlighetsdrag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER