Sökning: "Maja Väpnare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Väpnare.

  1. 1. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

    Författare :Maja Väpnare; [2021]
    Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

    Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER