Sökning: "Maja Waldau"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja Waldau.

  1. 1. "Men då var det tyst. Ingen sa metoo" : - En analys av retorik och berättarstrategier i dokumentärfilmen Josefin Nilsson - Älska mig för den jag är

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Hanna Östlund; Maja Waldau; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I dagens samhälle är intresset för dokumentärfilmer större än någonsin och flera dokumentärfilmer lyfter upp ämnen som berör, engagerar och upprör människor. Samhällsdebatter har inletts efter att dokumentärfilmer har publicerats. LÄS MER