Sökning: "Maja Widell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Maja Widell.

 1. 1. SD-Kvinnor & jämställdhetsparadoxen – en kvalitativ analys av ’Kvinnan’ i nationens tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Bolin; Maja Widell; [2019-06-03]
  Nyckelord :‘Woman’; ‘Womanhood’; Performativity; Body politics; Sex Gender; Equality; Politics; Motherhood; Family; Nationalism;

  Sammanfattning : This thesis examines how the women’s association of the Swedish Democrats, SD-Kvinnor define the concept of the ‘Woman’ and use womanhood as a basis for their nationalistic political agenda. The thesis also examines if there is a specific notion of the ideal ‘Woman’ in ‘SD-Kvinnor’. LÄS MER

 2. 2. Lejonangrepp på boskap : kartläggning och analysering av riskfaktorer som förebyggande åtgärd

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Maja Widell; [2017]
  Nyckelord :lejon; predation; rovdjurskonflikt; boskap; djurhållning;

  Sammanfattning : Human exploitation of nature has led to fragmentation of lion habitats and degraded abundance of wild prey. Confrontations with livestock becomes more frequent when lions increase their spatial activity in rural areas. When natural prey is scarce, these confrontations often leads to predation and lions being killed in retaliation by farmers. LÄS MER

 3. 3. Konflikter i arbetslag : En studie kring hinder och möjligheter i förhållande till lärarrollen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information; Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Maja Widéll; Linda Lundberg; [2008]
  Nyckelord :Work group; conflicts; teacher role; possibilities; obstacles; cooperation; Arbetslag; konflikter; lärarroll; möjligheter; hinder; samarbete;

  Sammanfattning : Studien behandlar, genom en kvalitativ ansats, de uttryck lärare har kring konflikter i arbetslag som en möjlighet respektive ett hinder i förhållande till lärarrollen. Vidare är studiens mål att skapa förståelse för konflikternas betydelse för lärarrollen. LÄS MER