Sökning: "Maja-Louisa Gramson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maja-Louisa Gramson.

  1. 1. EU:S OCH SVERIGES SOCIALPOLITISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FÖREBYGGANDET AV TERRORISM - En kvalitativ studie av strategidokument

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Maja-Louisa Gramson; [2021-08-31]
    Nyckelord :Våldsbejakande extremism; Radikalisering; Terrorism; Rekrytering; Förebyggande arbete; Strategi; Europaparlamentet; Kommissionen; Rådet; Regeringen; Säkerhetspolitiskt; Socialpolitiskt; Moghaddams trappstegsmodell;

    Sammanfattning : Radicalization is one of the major problems of our time. If it is not prevented, extremism canturn into terrorism which is a threat of the democracy. Previous research shows that socialpolicy approaches are important for successful counter-terrorism work. LÄS MER