Sökning: "Majd Salman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Majd Salman.

  1. 1. Auto focus for electrons

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

    Författare :Majd Salman; [2011]
    Nyckelord :Physics and Astronomy;

    Sammanfattning : Autofokus för elektroner Människan har alltid varit intresserad av att studera förlopp som skett så snabbt att de inte gått att observera med blotta ögat. Med hjälp av kameror med korta slutartider kan man frysa ett ögonblick i tiden. Processer i atomer och molekyler sker på en helt annan tidsskala än den vi är vana att fotografera. LÄS MER