Sökning: "Make Buy decisions"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Make Buy decisions.

 1. 1. The true costs of internationally purchasing of energy storage systems in the Electromobility sector - A case study of Volvo Trucks battery supply chain

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fadi Alrejal; Kristóf Rákosi; [2019-08-08]
  Nyckelord :Total cost of ownership; International purchasing; Global supply chain; Electromobility; Energy storage systems batteries ; “Make or buy” decisions;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Farmers’ choice of seed strategy : a case study of farmers’ operational decision making

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Angelica Lindkvist; Ida Ottosson; [2019]
  Nyckelord :decision making; operational decision making; farmers’ decision making; social capital; social network; trust; farmsaved seed; certified seed;

  Sammanfattning : Farmers make challenging and complex decisions almost every day. The focus of this study is farmers’ choice of seed. They can choose to buy certified seed, use seed that they clean from the previous year’s harvest or use a combination. LÄS MER

 3. 3. Invest to perform internally versus outsourcing of metal additive manufacturing : An exploratory case study

  Master-uppsats,

  Författare :Robert Johansson; Sonny Rindom Brinter; [2019]
  Nyckelord :Make or buy; Invest to perform internally versus outsource; Additive manufacturing; Metal AM; Make or buy; Investera för att utföra internt avvägt mot outsourca; Additiv tillverkning; Metall AT;

  Sammanfattning : Firms often stand before decisions on whether to make or buy components. Various well-established theories that have been applied and developed to understand make or buy decisions have also been critiqued for not generating a well-based decision basis. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtionsmönster : En studie i hur unga fattar hållbara köpbeslut vid köp av livsmedel & inredning

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elina Carlsson Ruiter; Felizia Hilldén; [2018]
  Nyckelord :Environmental sustainability; consumer behaviour; food; interior design; Miljömässig hållbarhet; konsumentbeteende; livsmedel; inredning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtion i relation till livsmedel och inredning. Miljömässig hållbarhet innebär att hänsyn tas till vilka effekter en vara eller tjänst har på ekologin och naturens framtida förmåga att frodas. LÄS MER

 5. 5. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER