Sökning: "Maksymilian Mickiewicz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maksymilian Mickiewicz.

  1. 1. Utveckling av automatiserade designverktyg i AutoCAD och Excel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Elektricitetslära

    Författare :Maksymilian Mickiewicz; [2022]
    Nyckelord :AutoLISP; Visual Basic for Applications; AutoCAD; Excel; mjukvaruutveckling; AFRY;

    Sammanfattning : Dokumentation i form av tekniska ritningar och kretsscheman av olika slag är en viktig del av de flesta projekt. Många företag använder sig av olika CAD-program så som AutoCAD för att ta fram och bearbeta ritningar och kretsscheman. Ritningar brukar byggas upp av blockelement som innehåller attribut. LÄS MER