Sökning: "Makt c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Makt c-uppsats.

 1. 1. En väntan i väntrummet, väntan på beslut och bristande budbärare : Makten mellan Migrationsverket och ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Johansson; Dajana Sabljak; [2016]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; power.; Ensamkommande flyktingbarn; bemötande; makt;

  Sammanfattning : Denna c-uppsats syftar att genom kvalitativ metod undersöka hur ensamkommande flyktingbarn upplever sig bli bemötta från Migrationsverket ur ett maktperspektiv. Till grund för denna uppsats ligger fyra intervjuer som analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, tidigare forskning och maktperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga individer, manliga politiker En kvantitativ studie om valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Anders Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Kvinnliga; manliga; gestaltning; partiledare; gestaltningsteorin; valrapportering; valåret; jämställdhet; genus.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ studie om valrörelsen 2014  Författare: Erik Svensson och Anders Karlsson  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-uppsats, MK032G, Hösttermin 2014 Antal ord: 9 001 Problemformulering: I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig information om politik och samhällsfrågor. LÄS MER

 3. 3. Socialsekreterare, klienter och relationen dem emellan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Naser Bayazidi; [2013-01-15]
  Nyckelord :Socialsekreterare; klient; makt bemötande; relation och handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med min c-uppsats var att undersöka klienters attityder och förväntningar i bemötandet till socialtjänsten. Jag ville även undersöka varför en del klienter blir självförsörjande medan andra inte blir det och vilka faktorer som kan påverka klienten till självförsörjandet, utifrån socialsekreterarnas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Från en säker källa? : - En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och mat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Ros; Martina Johansson; [2013]
  Nyckelord :Diskurs; hälsa; experter; makt; ideologi; expertis; mat; trovärdighet; sanning;

  Sammanfattning : Titel: Från en säker källa? -En studie om tidningar, "sanning" och trovärdighet, med fokus på hälsa och matFörfattare: Malin Ros och Martina JohanssonHandledare: Lena EwertssonExaminator: Ronny SeverinssonTyp av rapport: C-uppsatsÄmne: Medie- och kommunakationsvetenskapSektion: Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad 2012Syfte: Syftet med denna studie är att med ett fokus på trovärdighet och expertis undersöka, beskriva och jämföra tidningsartiklar som berör hälsa och mat.Metod: Kritisk diskursanalys av artiklar ur två svenska tidningarSlutsatser: Journalister använder sig av olika knep, så som experter, statistik, forskning och bilder för att öka trovärdighet för den "sanning" som de vill förmedlaNyckelord: Diskurs, hälsa, experter, makt, ideologi, expertis, mat, trovärdighet, sanning. LÄS MER

 5. 5. Nedläggningsretorik i svensk nyhetstext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lasse Nivér; Evelina Larsson; [2013]
  Nyckelord :Nedläggning;

  Sammanfattning : Titel: Nedläggningsretorik i svensk nyhetstext Nivå: C-uppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap Författare: Evelina Larsson, Lasse Nivér Handledare: Mathias SylwanDatum: 2013 – maj Syfte: Under de senaste åren har ett större antal arbetsplatser lagts ned i Sverige. Vår uppsats syftar till att studera sättet som medier skriver om nedläggningar. LÄS MER