Sökning: "Makt från samhället på ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Makt från samhället på ungdomar.

 1. 1. Ungdomars och yrkesverksammas upplevelser av tillvaron på Statens institutionsstyrelse, SiS. : En litteraturstudie om tillvaron på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ellen Elvstrand; Frida Henriksson; [2021]
  Nyckelord :Participation; instability; power; relationships; SiS; young people; professionals; Delaktighet; instabilitet; makt; relationer; SiS; ungdomar; yrkesverksamma;

  Sammanfattning : Inledning: Varje år får ca 30 000 barn och unga vård utanför hemmet, drygt 1000 av dem placeras på SiS. SiS, statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård i Sverige. Tvångsplaceringar på institution är en av de mest ingripande åtgärder samhället gör för barn, ungdomar och deras familjer. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag på Tinder? -En kvalitativ studie om svenska ungdomars uppfattningar om självrepresentation på dejtingsajten Tinder ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Olofsson; Julia Stefansdottir; [2020]
  Nyckelord :Gender; online-dating; poststructural feminism; profile; self-representation; social; Genus; online-dejting; poststrukturalistisk feminism; profil; självrepresentation;

  Sammanfattning : Dejtingmarknaden för ungdomar idag kan ske likaväl genom ett fysiskt möte ute på krogen som genom en spontan “gillning” via en app. Vi människor utvecklar metoder för att presentera oss på det mest attraktiva sättet för potentiella partners oavsett om det handlar om att redigera en bild eller stå framför spegeln i timmar. LÄS MER

 3. 3. "Vem kan man lita på i den här staden?" : En kvalitativ studie om hur ensamkommande ungdomar upplever relationen till sin god man

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Petra Tapper; Ninni Uddh; [2016]
  Nyckelord :ensamkommande ungdomar; god man; relation; barnperspektiv; makt;

  Sammanfattning : Under 2015 kom 35369 ensamkommande barn och ungdomar till Sverige för att söka asyl. I media och i samhället har det diskuterats flitigt kring olika händelser rörande de ensamkommande barnen och ungdomarna. När barn under 18 år kommer till Sverige tilldelas de en god man som ska se till att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. LÄS MER

 4. 4. "Dom har skapat en mörk bild av oss" En kvalitativ uppsats om hur media skapar stereotypa bilder av förortens ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Katerina Ivanovska; Nancy Trogrlic; [2014-08-25]
  Nyckelord :Media; ungdomar; utsatt förort; identitet; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att undersöka hur ungdomar i Angered och Biskopsgården påverkas av den strukturella diskrimineringen med fokus på mediernas makt och skildringar. Vi använde oss av kvalitativa metoder och genomförde sex intervjuer med ungdomar från Angered och Biskopsgården i åldrarna sexton till tjugotvå år. LÄS MER

 5. 5. Straffrättens roll angående sexualitet - En juridisk nutidsanalys av svensk våldtäktslagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Straffrätt; Våldtäkt; Samtyckeslagstiftning; Sexualbrott; Skyddsintresse; Genusrättsvetenskap; Normskapning; Modernisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Straffrättens roll och utformning angående våldtäkt har ifrågasatts och diskuterats de senaste årtiondena i Sverige. I takt med att samhället förändrats har också regleringen ändrats, för att komma att omfatta mer och mer. LÄS MER