Sökning: "Maktmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Maktmedel.

 1. 1. Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex : En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Anton Skoglund; [2021]
  Nyckelord :Frontex; Mjuk makt; Hård makt; Migration; Gränsöverskridande brottslighet; Maktmedel;

  Sammanfattning : The European Border and Coast Guard Agency, also known as Frontex, works with issues related to migration and transnational crime via various practical approaches such as: Multilateral cooperation, border surveillance, and information sharing. By viewing these practical approaches as means of power resources, Frontex's ways in dealing with migration and crime becomes interesting to study. LÄS MER

 2. 2. "Menstruation är lika naturligt som att gå på toaletten" : En kvalitativ studie om lärares konstruktion av menstruerande flickor i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jakob Gull; Eva Smit; [2021]
  Nyckelord :Berger och Luckmann; Genus; Hirdman; Idrott och hälsa; Inkludering; Menstruation; Menstruerande flickor; Socialkonstruktivistiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att menstruation påverkar kvinnors och flickors fysiska förmåga där undervisningen i idrott och hälsa inte är ett undantag. Problemen som lyfts är exempelvis att lärare har en negativ syn på menstruation vilket resulterar i att det inte berörs i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Vansinne, makt och frihet : En jämförelse mellan "The yellow wallpaper" och Monster i terapi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Eva Lindroth; [2020]
  Nyckelord :frihet; galenskap; makt; maktbalans; maktmedel; maktrelationer; maktutövning; styrkeförhållande; undergång; vansinne;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Totalförsvarets beroende av flödessäkerhet

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :interdependens; totalförsvar; flödessäkerhet; läkemedel; livsmedel;

  Sammanfattning : Samhällets förändring från Just in case till Just in time har gett flödessäkerheten ökad betydelse. När man ser till den forskning som behandlar flödessäkerhet den ofta haft sin tyngdpunkt i affärsmässiga förhållanden där den ekonomiska avkastningen varit central vid sidan av krishanteringsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Damhandbollens år : Jämställdhetsfrågan inom Värmlands Handbollsförbund under 1980-talet

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Linderholm; [2020]
  Nyckelord :Idrott; Idrottsstyrelse; styrelse; genus; historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om könsstrukturen inom Värmlands handbollsförbunds styrelse under 1980-talet. Arbetet har främst genomförts genom granskning av verksamhetsberättelser och styrelsedokument. LÄS MER