Sökning: "Maktposition"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Maktposition.

 1. 1. ”Det är dem som är för oss” : Stöd till föräldrar vid omhändertagande av barn, för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Syrén; Jennie Torstensson; [2021]
  Nyckelord :Förförståelse; Föräldrastöd; Kontext; Makt; Omhändertagande; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en större förståelse för hur socialsekreterare och fristående professionella i Sverige upplever sitt arbete med att stödja föräldrar vid omhändertagandet av dennes barn. Vi vill undersöka hur professionellas stöd till föräldrar skiljer sig åt beroende på hur stödet är organiserat och hur de professionellas förförståelse eller avsaknad av förförståelse kring föräldern påverkar det stödjande arbetet. LÄS MER

 2. 2. Att nå ut, nå fram och få gehör. En studie av diskursiv förändring i MSBs kommunikation på Twitter under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Rebecka Forsberg; Ellen Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :myndighetskommunikation; kriskommunikation; diskursanalys; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB ; covid-19; institutional communication; crisis communication; discourse analysis; The Swedish Civil Contingencies Agency MSB ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Information, rekommendationer och råd från statliga myndigheter har en stor inverkan på det svenska samhället. Den svenska strategin under covid-19 pandemin har varit omdiskuterad i termer av såväl övergripande krishanteringsstrategi som hur myndigheter kommunicerat allmänna råd och restriktioner till svenska medborgare. LÄS MER

 3. 3. Att stå upp för sin rätt– är det värt det? : En intervjustudie med elever som har dövhet eller hörselnedsättning om self-advocacy i övergången till gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Sandra Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :Deaf hard of hearing d hh ; self-advocacy; identity; school transition; mainstream school; Dövhet hörselnedsättning d hns ; self-advocacy; identitet; övergång till gymnasiet; transition; reguljär skola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om under vilka omständigheter elever med dövhet eller hörselnedsättning (d/hns) utövar self-advocacy i övergången från högstadiet till gymnasiet. Self-advocacy innebär att individen står upp för sina behov och påverkar sin omgivning för att få likvärdiga förutsättningar till delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Dr. Eleine Mad

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Madeleine Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :mjjgkjacb; longing; desire; pang; aj; worlds; shark; genital symbol; female sexuality; worlds content; the tale of M; Doctor M; mad; life; artifact; animals; figures; emotional states; red; existentialism; epicenter; dog; mythology; folk beer; whistle; closeness; aversions; seeker; collector; myntare; stagnation; hibernation; intuition; sausage soup; majdalakdemlsmikopa; Delop; Cow; Lice; snake; hare; sheep; ödel oktor; threat; antipathy; empathy; fear; performance; function; allow; belief; clitoral; heroes; monsters; pink; components; situation; dual nature; euphoria; bic-pens; reality; violence; desert; sea; AQB; brain; holistics; social codes; self; fairy tale space; blue; horse; hell; gotland; dizzying; flourish; anthropomorphic; jewels; death; plaster spiders; commit; survive; frog; whale; bear; purpose; communication; wild; fascination; animal; incomparable; monster; ugly; disturbed; perspective; marauder; green; symbolism; who; suffer; anger; reverence; gods; recast; transformation; yellow; pry; entrance; interest; alternative; insignificant; rigid; position of power; as; disease; real; added; disgusting; wake up; doubt; mourn; pray; images; horror; plants; rock; stop; mjjgkjacb; längtan; åtrå; pang; aj; världar; haj; världsallt; könssymbol; kvinnlig sexualitet; världarnas innehåll; sagan om M; Doktor M; mad; livet; artefakt; djur; figurer; känslomässiga tillstånd; röd; existentialism; epicentrum; hund; mytologi; folköl; vissla; närhet; aversioner; sökare; samlare; myntare; stagnation; dvala; intuition; korvsoppa; majdalakdemlsmikopa; Delop; Ko; Löss; orm; hare; får; Ödel Oktor; hot; antipati; empati; rädsla; föreställning; funktion; tillåta; tro; klitorala; hjältar; monster; rosa; världar; komponenter; situation; dubbla natur; eufori; bic-pennor; verkligheten; våld; öken; hav; A.Q.B; hjärna; holistisk; sociala koder; självet; sagorymd; blå; häst; helvete; Gotland; vimmelkantig; florera; antropomorf; juveler; döden; plåsterspindlar; vägvisare; begå; överleva; groda; val; björn; syfte; kommunicering; vild; fascination; djurisk; makalös; vidunder; ful; störd; perspektiv; marodör; grön; symbolism; vem; genomlida; ilska; vördnad; gudar; omstöpt; sammandrabbningar; transformation; gul; bända; ingång; intresserar; alternativ; oväsentlig; stel; maktposition; som; sjukdom; verkligt; tillsatt; äcklig; vakna; tvivla; sörja; be; urbilder; skräck; växter; rock; stopp;

  Sammanfattning : Dr. Eleine Mad är Madeleine Jacobsssons talesperson för dom vetenskapliga och paranormala upptäckter som uppstår i hennes världar. Hon beskriver innehåll, teknik och estetik utifrån ett kategoriseringssytem där konsten delas upp som olika typer av komponenter och därefter avkodas dessa allteftersom. LÄS MER

 5. 5. Out of Sight, out of mind : analyzing changes in union reporting in Swedish print media 1995-2019

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Klara Larsson; [2021]
  Nyckelord :trade unions; print news media; power relations;

  Sammanfattning : This study aims to investigate if there has been a shift over the last 25 years in the discourses on how trade unions are being discussed in Swedish print news media. More specifically, I will investigate whether a social change and change in power relations of trade unions can be detected in the discourses. LÄS MER