Sökning: "Maktresurser"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Maktresurser.

 1. 1. Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Madelene Ruthberg; [2021-03-30]
  Nyckelord :Matkurir; Plattformsekonomi; Cykelbud; Värdighet; Maktresurser; Sorti; Protest; Olydnad; Motstånd;

  Sammanfattning : Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, ochsom sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör denplattformsbaserade arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem : En studie om icke-ekonomiska belöningssystem på privata företag och effekter av dessa på medarbetarnas prestationer i jämförelse med ekonomiska belöningssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Amanda Bayramova; [2020]
  Nyckelord :Human Relations-teorin; icke-ekonomiska belöningssystem; ekonomiska belöningssystem; belöningar; motivationsteorier; organisationsteori; företagsekonomi; ledarskap; maktresurser; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Studien är baserad på Human Relations-teorin och dess relevans i dagens samhälle. En viktig faktor inom organisationer, som har en effekt på anställdas arbetsmotivation, är icke-ekonomiska belöningar. LÄS MER

 3. 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
  Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

  Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER

 4. 4. Hur skapas den regionala planeringen? : en studie av intressen, perspektiv och maktresurser inom regional samverkan

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elsa Brissman; [2017]
  Nyckelord :Governance; soft spaces; Regional planering; fysisk planering; region; Region Örebro län; strategiskapande; strategier; planmonopol; makt; utveckling; tillväxt; kommuner;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar processerna bakom den regionala planeringsprocessen. I ljuset av förändringsmönster såsom globalisering och urbanisering har det uppstått ett behov eller en vilja att samverka på en överkommunal nivå. LÄS MER

 5. 5. Hur uppnår vi våra mål? : En studie av enhetschefers arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Vindgard; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; handlingsutrymme; makt; äldreomsorg; mellanchef.;

  Sammanfattning : Svensk äldreomsorg har under de senaste åren haft stora svårigheter med att balansera ekonomi, personal och antalet kunder på ett gynnsamt sätt för alla parter. Med stora avgångar inom äldreomsorgens samtliga yrkeskategorier, svårigheter att rekrytera ny personal, utmaningar att uppnå ekonomisk balans samt att kunna bemöta det ökade behovet av äldreomsorg inom kommunen, står omsorgsförvaltningen i kris. LÄS MER