Sökning: "Male Prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Male Prostitution.

 1. 1. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER

 2. 2. Kognitiv dissonans hos män som köper sex

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Markus Lönneborg; Terese Mörnvik; [2019]
  Nyckelord :Men who buy sex; Sex buyers; Prostitution; Cognitive dissonance; Trafficking; Män som köper sex; Sexköpare; Prostitution; Kognitiv dissonans; Trafficking;

  Sammanfattning : Den transnationella sexhandeln med strukturella och ekonomiska betingelser som har sin grund i fattigdom i andra länder, är en utmaning för polisen och socialarbetare då denna grupp ofta befinner sig utom räckhåll för välfärdsarbetare i Sverige (Månsson, 2018). Tidigare forskning har visat att sexköpare styr efterfrågan på prostituerade och därmed ökar antalet personer utsatta för trafficking (Mendes Bota, 2014). LÄS MER

 3. 3. Togan och kvinnligt förfall : En studie om togan som sexuell symbol under senrepublikens och kejsartidens Rom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Emmy Upphoff; [2019]
  Nyckelord :toga; prostitution; äktenskapsbrott; kvinnor; sexualitet; antiken; Rom;

  Sammanfattning : During the second century BCE the Roman norms regarding female clothing changed. From being a garment worn by both men and women, the toga hereafter came to be a symbol for female indecency. The following study aims to understand why the toga came to symbolize this and does that by analyzing and discussing both ancient and modern sources. LÄS MER

 4. 4. Manlig prostitution i Pompeji : En studie av erotisk graffiti

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Isabelle Olofsson; [2019]
  Nyckelord :graffiti; prostitution; male; antiquity; Pompeii; gender; graffiti; prostitution; manlig; antiken; Pompeji; genus;

  Sammanfattning : This study looks at graffiti in Pompeii that seems to indicate male prostitution, to find out whether this activity occurred in antiquity and whether it was meant for both men and women. The hypothesis, which formed the basis of this study, was that male prostitution was just as common as female prostitution in the city of Pompeii. LÄS MER

 5. 5. Män som har sex mot ersättning : En kvalitativ studie om socialarbetares perspektiv på en osynliggjord grupp

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Jennifer Pettersson; Respina Aslani; [2019]
  Nyckelord :en selling sex; men in prostitution; prostitution; heteronormativity; social worker; stigma; prostitution; men; sex; män i prostitution; prostitution; heteronormativitet; socialarbetare; stigma; prostitution; men; sex;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and contribute more knowledge about men in prostitution. The study is, therefore, based on six interviews with social workers in Sweden who have experience in working with such men. LÄS MER