Sökning: "Male Prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Male Prostitution.

 1. 1. Konstruktioner av en sexköpare : en diskursteoretisk analys av offentliga dokument

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Emil Ahlén; Linn Lundberg; [2017]
  Nyckelord :sex buyer; men’s sexuality; prostitution; Swedish sex buyer law; discourse; sexköpare; mäns sexualitet; prostitution; sexköpslagen; offentliga dokument; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to present dominant discourses of sex buyers in public documents published before and after the implementation of the Swedish sex buyer law; making the purchase but not the sale of sexual services illegal. The purpose is further to examine what consequences these discourses might have on social work with sex buyers. LÄS MER

 2. 2. "A Penny For The Ear, How Much For The Rest?"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elisabeth Lindström; [2017]
  Nyckelord :Social Constructionism; Female Prostitution; Male Prostitution; Prostitution; Pretty Woman; American Gigolo; Film; Semiotics; Gender; Sexuality; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur prostitution porträtteras i filmerna American Gigolo (1980) och Pretty Woman(1990). Analysen tittar både på kvinnlig såväl som manlig prostitution. Genom social konstruktionsteori analyseras hur dessa filmer relaterar till verkligheten och populärkultur. LÄS MER

 3. 3. Den svenska synden - Om fri pornografi och kriminaliserad prostitution i 6 kap. brottsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Kanter Pergament; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mellan prostitution och pornografi kan det anses råda viss konvergens, båda typerna av kommersiellt sex inbegriper ett skede där sexuella tjänster företas i utbyte mot ersättning. Sedan företeelserna i allt större utsträckning organiserats på internet har de blivit än svårare att skilja åt. LÄS MER

 4. 4. "Big no no eller no big deal" : En kvaliativ studie om unga mäns föreställningar om att köpa sex.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Natalie Tellin; Lovisa Hansson; [2017]
  Nyckelord :prostitution; demand; masculinity; male peer groups; sexual scripts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focuses on the demand side of prostitution and sex-trafficking. The aim is to examine how young men construct the purchase of sex in the male peer group. We did six qualitative interviews with Swedish men between 20 and 30 years of age and used the theory of sexual scripts and stigma to analyse them. LÄS MER

 5. 5. ”Han grips med byxorna nere” : En studie om framställningen av sexköpande män i Aftonbladet och Expressen under perioden 1997-2005

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johan Vinterlycka; [2016]
  Nyckelord :Sexköp män Aftonbladet Expressen;

  Sammanfattning : The background to the study is to see how men as sex buyers are presents in two tabloids, Aftonbladet and Expressen. Not least which social identities ascribes to them and if they are put in a broader social context. Media can be seen as active participants in the society. Media texts are often presents as a conveyer of a reflection of reality. LÄS MER