Sökning: "Male Victim"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Male Victim.

 1. 1. ”DET ÄR JU NÄSTAN INTE PRATBART” En kvalitativ intervjustudie av professionellas syn på våldsutsatta män i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Kuczerski; Emma Pihl; [2020-01-15]
  Nyckelord :intimate partner violence; masculinity; male victim; norms; influence of the law;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis was to examine how professionals, who work with men being subjected to intimate partner violence, perceive the vulnerability of these men, and to further examine how professionals reflect upon general policies affecting these men. The research data was collected through seven interviews with respondents based in different cities across Sweden, who work professionally with men being subjected to intimate partner violence. LÄS MER

 2. 2. Självkonstruktion och offerdiskurser - en kvalitativ studie av kvinnor som har utsatts för våld av en manlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Irma Avdic; Lovisa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Self-construction; battered women; shame; the ideal victim; control; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of women who are exposed to domestic violence by their male partners. We have examined how battered women both draw from and reject victimdiscourses in their processes of self‐construction and how available “victim” discourses affected these women's views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 3. 3. STUDENTERS UPPFATTNINGAR OM ALLVARLIGHETSGRADEN AV PARTNERVÅLD : Kan uppfattningar om partnervåld skiljas utifrån studentens kön, våldsutövarens kön och studentens självkänsla?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Höjer; Mikaela Leavell; Sofie Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; perceptions; perpetrators sex; Partnervåld; Opinions of Domestic Violence Scale; Rosenberg´s Self-Esteem Scale; uppfattningar; våldsutövarens kön;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt hur uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld skilde sig mellan manliga och kvinnliga studenter. Vidare undersökte studien hur våldsutövarens kön och studentens självkänsla kunde skilja studenters uppfattningar om allvarlighetsgraden av partnervåld. LÄS MER

 4. 4. Säljarna, köparna och efterfrågan : En diskursanalys av den mediala framställningen av Sveriges sexköpslag, 20 år efter införandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Johansson Maria; Ericsson Marie; [2020]
  Nyckelord :the law that prohibits the purchase of sexual services; prostitution; prostitutes; sexwork; trafficking; sexbuyers; pimp; sexköpslagen; prostitution; prostituerade; sexarbete; människohandel; sexköpare; hallick;

  Sammanfattning : The aim with this study is to analyze how the law that prohibits the purchase of sexual services is portrayed discursive in Swedish morning and evening tabloids. Through an analysis of 42 articles from several papers during 2019, that concern the law that prohibits the purchase of sexual services, following questions will be discussed: How is the law that prohibits the purchase of sexual services portrayed?, How are the people that sell sexual services portrayed?, How are the people that buy sexual services portrayed? and How is the relation between supply and demand concerning prostitution portrayed?. LÄS MER

 5. 5. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER