Sökning: "Male dominated occupations"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Male dominated occupations.

 1. 1. “Vad gör en liten tjej här?” : En kvalitativ studie om fackligt förtroendevalda kvinnor i mansdominerade branscher

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Fischer Ohlsson; My Hansson; [2022]
  Nyckelord :Trade union; union elected; working women; male-dominated occupations; occupational segregation;

  Sammanfattning : Sweden is ranked as one of the five most equal countries in the world. Despite this, there arestill some areas for improvement. There is a distinct gender-segregated labor market inSweden, which is mainly seen in the working professions, where there is also an overrepresentationof men in trade unions. LÄS MER

 2. 2. Bidrar könsintegration till en mer jämställd organisation? : En kvalitativ studie som undersöker arbetssituationen förmän och kvinnor inom en könsintegrerad organisation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maja Johansson; Moa Persson; [2022]
  Nyckelord :Gender; gender integration; gender segregation; opportunity structures; organizational culture; norms; Genus; könsintegration; könssegregation; möjlighetsstruktur; normer; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och analysera arbetssituationen för män och kvinnor i en könsintegrerad organisation utifrån ett genusperspektiv. Studien har genomförts på en enhet inom en könsintegrerad organisation i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Könssammansättning på arbetsplatser - betydelse för mäns hälsa : En kvantitativ undersökning om hur könssammansättningen i yrken influerar hälsa och välmående

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Juliette Iturralde Ulfsax; [2022]
  Nyckelord :Könssammansättning; genus; yrke; maskulinitet; kvinnodominerade; mansdominerade;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine if there is a difference between men working in female-dominated professions and men working in male-dominated professions. In terms of general happiness and subjective public health, and if gender composition can be one influence on men´s happiness. LÄS MER

 4. 4. Att göra skillnad är att vara skillnaden : En studie om det sociala nätverkets betydelse för några unga vuxna mäns könsbrytande val av högskoleutbildning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Joakim Thien-Thanh Cao; [2021]
  Nyckelord :female-dominated profession; gender-breaking; higher education; higher education choices; social capital; social network analysis; social network relations; young people; Kvinnodominerade yrken; könsbrytande val; högre utbildning; högskoleutbildningsval; socialt kapital; social nätverksanalys; sociala nätverk; unga människor.;

  Sammanfattning : Several studies shows that the dominant norms of masculinity are a hinder for boys to perform in school and a hinder for men to choose female-dominated occupations. Moreover, selecting a career can be a complex decision for young adult men´s to choose a female-dominated higher education - and this dilemma has been a topic of much reports and research. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i mansdominerade yrken : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser i deras arbetsmiljö och samhället

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Polina Lapchenko; Roxana Tehrani-Manesh; [2021]
  Nyckelord :Male-dominated occupations; women; gender norms; Mansdominerade yrken; kvinnor; könsnormer;

  Sammanfattning : The aim of our paper is to examine from a sociological perspective the consequences women experience in their work in male-dominated occupations. We also want to examine different expectations placed on women in a male-dominated workplace and how these women in turn experience their professional role. LÄS MER