Sökning: "Malek Kass Afrem"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malek Kass Afrem.

 1. 1. Aktieägarvärdeslogik

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malek Kass Afrem; [2019]
  Nyckelord :agentteori; bolagsstyrning; nedskärning; finansiering; återinvestera; aktieägarvärde;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Andreas Syrén; Ivan Crnoja; Malek Kass Afrem; [2008]
  Nyckelord :Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : This thesis has been made in cooperation with Forsheda Stålverktyg AB which develops and manufactures injection moulds and diecasting tools. The main concern has been their Trading-system which provides them with considerable amount of quality lost function. LÄS MER