Sökning: "Malena Sihvonen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malena Sihvonen.

 1. 1. How to Increase Handover Accuracy of Marketing Generated Leads : A Case Study of the Leads Handover in a Multinational B2B Cooperation

  Master-uppsats, KTH/Industriell marknadsföring; KTH/Industriell marknadsföring

  Författare :Olivia Persson Hedin; Malena Sihvonen; [2016]
  Nyckelord :Marketing Generated Leads; Lead Handover; Marketing-Sales Interface; Marketing and Sales Alignment; Information Handover; Interdepartmental Cooperation; Information Handover; Business-to-Business; kundleads från marknadsföringsaktiviteter; överlämning av kundleads; samarbete mellan marknadsföring och sälj; informationsöverlämning; business-to-business;

  Sammanfattning : På grund av marknadsförings växande roll i kundinteraktion, befinner sig marknadsavdelningar allt mer i besittning av nya typer av kundinformation och sådan information som traditionellt har genererats och förvaltats av försäljningsavdelningar. Genom att tillhandahålla försäljningsavdelningen med högkvalitativa kundleads och samarbeta i att avancera dessa till faktiska affärer, kan marknadsföring använda sin nya roll i kundinteraktionen och därmed stödja försäljningstillväxten. LÄS MER

 2. 2. Mångfald föder innovation : Metoder att stimulera skapandet av en bred idébas

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Malena Sihvonen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att vara aktuell och att ligga i framkant på marknaden blir mer essentiellt för företags överlevnadsförmåga. Ett sätt att åstadkomma detta är att öppna upp innovationsprocesser för att integrera hela företaget i skapandet av en bred idébas. LÄS MER