Sökning: "Malin Åström"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Malin Åström.

 1. 1. A pre-study of the static behaviour of a single diagonal timber arch bridge

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial; KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Lovisa Öhgren; Malin Åström; [2020]
  Nyckelord :timber; single diagonal arch bridge; arch bridge; buckling; RFEM; deformation; ultimate limit state; serviceability limit state;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study and gain more insight about the static behaviour of the three hinged single diagonal timber arch bridge in different situations. The bridge was tested for static analyses for both Ultimate Limit State and Serviceability Limit State, to investigate its behaviour and if it is possible to be built at the selected location. LÄS MER

 2. 2. Hedonic and aesthetics above all? : Användares aktivitet på Instagram och hur de påverkas av influencers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Bruce; Malin Åström; [2020]
  Nyckelord :Informationsarkitektur; Sociala Medier; Hedonik; Instagram; Influencer; Estetik;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines what hedonic values influence female Instagram users to interact with influencer’s Instagram content. Furthermore, we examine what hedonic needs female Instagram users might find meaningful and if those needs can lead to activity on an influencer’s Instagram account. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter drabbade av hjärtinfarkt : En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Strömberg; Karolina Åström; [2019]
  Nyckelord :care; experience; myocardial infarction; nurses; patient; hjärtinfarkt; patient; sjuksköterskor; upplevelser; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt innebär en förträngning i ett eller fler av hjärtats kranskärl, vilket resulterar i syrebrist i hjärtmuskeln. Många patienter upplever oro och rädsla i samband med hjärtinfarkt. Sjuksköterskan har en viktig funktion i vården av de här patienterna. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av det patientnära arbetet inom beroendevården

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Sundqvist; Elly Granlund-Åström; [2019]
  Nyckelord :Beroendevård; omvårdnad; beskriva; sjuksköterskans erfarenhet; arbetsförhållande; kvalitativ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alla kan sjunga, det låter lite olika bara : En kvalitativ undersökning av åtta förskollärares uppfattningar om sin musikaliska kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Åström; Malin Juhlin; [2018]
  Nyckelord :musik; musikalisk kompetens; didaktiskt redskap; förskollärarutbildning;

  Sammanfattning : Det finns mycket att vinna med att arbeta med musik i förskolan. Forskare menar dock att förskollärares osäkerhet och bristande musikaliska kompetens kan leda till att musik prioriteras bort i förskolan. LÄS MER