Sökning: "Malin Östgård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Östgård.

  1. 1. Processen att försöka göra barn : kvinnors upplevelse av att genomgå IVF- behandling

    Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

    Författare :Malin Östgård; Elisabeth Damström Gereben; [2010]
    Nyckelord :infertility; in vitro fertilization; women; experience; life-world; infertilitet; in vitro fertilisering; kvinnor; upplevelse; livsvärld;

    Sammanfattning : Infertilitet är en utbredd problematik som drabbar många par världen över. Olika behandlingsformer finns att tillgå för att hjälpa infertila par att uppnå en graviditet. IVF-behandling är en vanlig behandlingsform. Många studier visar att IVF-behandling påverkar kvinnan mer än mannen psykiskt. LÄS MER