Sökning: "Malin Ab"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Malin Ab.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Flaskhalsar inom losshållningens logistik : En kvalitativ studie om logistikens påverkan på losshållningens arbetssätt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malin Sandström; Rebecka Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Bergsprängning; flaskhals; logistik; Lean; kommunikation; ansvarsfördelning; planering; uppföljning och utvärdering.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställs idag inför höga förväntningar. För att behålla en konkurrenskraft behöver byggbranschen reducera mängden aktiviteter som inte tillför värde. Lean är en teori som har utvecklats till att vara ett centrum för logistiskt tänkande. LÄS MER

 3. 3. Undersökning och förbättringsarbete av internlogistik mellan hygienzoner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Malin Ljungström; Nicklas Rosell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en fallstudie på livsmedelsföretaget Semper AB vid deras produktionsanläggning i Götene där företaget tillverkar välling, modersmjölksersättning och glutenfria mixer. Arbetet innebar undersökning av internlogistik mellan hygienzoner för de tre flödena Wetmix, avfall och Basepowder. LÄS MER

 4. 4. Konsten att presentera data med diagram : En studie i visualisering

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Malin Wadholm; Johanna Persson; [2022]
  Nyckelord :chart; data; statistics; presentation; diagram; data; statistik; presentation;

  Sammanfattning : Ett diagrams syfte är att förenkla och förmedla en datamängd och dess innebörd. Hur kan man på bästa sätt presentera en datamängd och vilka faktorer spelar roll vid val av diagramtyp? Studien kommer undersöka dessa frågor, samt att utreda för Marknads- information ABs räkning hur deras arbetssätt med att generera diagram med Microsoft Excel kan förbättras och förenklas för deras specifika önskemål genom att skapa en applikation för det ändamålet. LÄS MER

 5. 5. Vem ska göra vad i ”Familjen AB”? : En kvalitativ tematisk innehållsanalys av hur föräldraideal framställs på Familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Bergman; Linnéa Risberg; [2022]
  Nyckelord :Parenthood; equality; interaction; motherhood ideals; fatherhood ideals; doing gender; family life;

  Sammanfattning : Even though Sweden is perceived to be on the gender equality frontline parenthood is still, according to previous research, influenced by parent ideals which are based on traditional ideas about gender. This is visualized through the fact that women usually spend more time on childcare and household work than men, whereas men mainly provide for the family. LÄS MER