Sökning: "Malin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden Malin Andersson.

 1. 1. Leva här och nu : Ungas privata pensionssparande fritt från psykologiska fallgropar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Andersson; Valentina Di Luca; [2022]
  Nyckelord :Private pension savings; younger generations; Sweden; life cycle; behavioral economics; psychological biases; short- and long-term focus; self-control; overconfidence; social interaction.; Privat pensionssparande; yngre generationer; Sverige; livscykel; beteendeekonomi; beteendepsykologiska bias; kort- och långsiktigt fokus; självdisciplin; övermod; social interaktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: De yngre generationerna, individer födda efter år 1990, står inför stora utmaningar och riskerar att erhålla sämre pensioner än dagens pensionärer, vilket ställer höga krav på att inkludera ett privat pensionssparande. Trots att det privata pensionssparandet i dagsläget är mer aktuellt än någonsin är det fortfarande ovanligt förekommande bland de yngre generationerna. LÄS MER

 2. 2. Bemötande av anhöriga vid dödsfall : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Emelie Svensson; [2022]
  Nyckelord :death; literature review; related parties; care; nurse; dödsfall; litteraturöversikt; närstående; omhändertagande; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: As a nurse, meeting relatives of deceased patients is a complex task. Possessing the knowledge required to be able to deal with everyone in an individualized way is a prerequisite for being able to provide good care to grieving relatives. Relatives express multiple needs and wishes after a death. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet i offentliga rum : Med fokus på hur kommuner i Sverige arbetar med tillgänglighet i offentliga rum för personer med funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Malin Ekman; Caroline Andersson; [2022]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; fysisk planering; offentliga rum; social hållbarhet; inkludering; socio-spatial exkludering; funktionsvariation; orienterbarhet; synnedsättning; nedsatt rörelseförmåga; fysiska hinder;

  Sammanfattning : I dagens samhälle utgör offentliga platser en viktig roll för den sociala samvaron i staden. Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla, vilket är något som anses vara en självklarhet och som tas för givet. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of two different transport options for freight of heavy battery cells : a case study

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Andersson; Sara Fridhagen; [2022]
  Nyckelord :supply chain; sustainability; Lean; battery electric vehicle; transport; filling rate; truck; train; dangerous goods; tied-up capital;

  Sammanfattning : With the change that is taking place in the automotive industry, where production goes from producing internal combustion motor vehicles (ICE) to battery electric vehicles (BEV), this will lead to an increase in transportation of batteries. Batteries are components that are heavy, expensive, and classified as dangerous goods, which means higher demands on transport. LÄS MER

 5. 5. Nya operationsmetoder och ny medicinsk teknikOperationssjuksköterskors erfarenheter av kompetensutvecklande åtgärder : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Janina Andersson; Anna-Malin Alm; [2022]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; erfarenheter; kompetensutveckling; medicinsk;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjukvården är i ständig utveckling och det är viktigt att operationssjuksköterskor ges möjlighet att kontinuerligt inhämta information och kunskap om nya operationsmetoder och ny medicinsk teknik. Syfte: Syftet var att beskriva operationssjuksköterskors erfarenheter av kompetensutvecklande åtgärder i samband med införandet av nya operationsmetoder och ny medicinsk teknik. LÄS MER