Sökning: "Malin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 357 uppsatser innehållade orden Malin Andersson.

 1. 1. Läromedelsanalys i svenska : -Med fokus på andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselev; läsförståelse; lässtrategier; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Att ha förmågan att kunna läsa och ha läsförståelse är i dagens samhälle en av de viktigastekunskaperna att behärska. I den svenska skolan finns det många elever som inte har svenskasom förstaspråk men som går i samma klass som förstaspråkselever och använder sammaläromedel. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors upplevelse efter en mastektomi till följd av bröstcancer : En studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Malin Andersson; Taban Aziz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och 30% av cancerfallen i Sverige är bröstcancer. Mastektomi är den vanliga behandlingen, där hela eller delar av bröstet avlägsnas. Kvinnor som genomgått mastektomi kan uttrycka olika känslor. LÄS MER

 3. 3. Från klimatkalkyl till klimatdeklaration i ett byggentreprenadsföretag

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :climate impact; LCA; climate declaration; carbon dioxide equivalents; climate calculation; climate data; EPD; klimatpåverkan; LCA; klimatdeklarering; koldioxidekvivalenter; klimatberäkning; klimatdata; EPD;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är ett faktum. Bygg- och fastighetssektorn stod 2018 för 21 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 4. 4. "Den verkliga elegansen mellan de båda könen har försvunnit och efterträtts av ett stilla slagsmål" : En genushistorisk studie av debatter om kvinnors medborgerliga rättigheter i veckotidningen Idun under perioden 1909–1929

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Stories of Climate Change : Circular Transformation or Business as Usual? A Discourse Analysis of Climate Change Mitigation Policy in Three Swedish Municipalities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Argumentative discourse analysis; circular economy; climate change mitigation policy; ecological modernization; post-politics; transformation;

  Sammanfattning : This thesis identified dominant discourses in climate change mitigation policy in three Swedish municipalities using argumentative discourse analysis. It was explored how these discourses influence the potential for success in mitigating climate change. LÄS MER