Sökning: "Malin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden Malin Andersson.

 1. 1. Läromedelsanalys i svenska : -Med fokus på andraspråkselever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselev; läsförståelse; lässtrategier; modersmål; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Att ha förmågan att kunna läsa och ha läsförståelse är i dagens samhälle en av de viktigastekunskaperna att behärska. I den svenska skolan finns det många elever som inte har svenskasom förstaspråk men som går i samma klass som förstaspråkselever och använder sammaläromedel. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnors upplevelse efter en mastektomi till följd av bröstcancer : En studie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Malin Andersson; Taban Aziz; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen och 30% av cancerfallen i Sverige är bröstcancer. Mastektomi är den vanliga behandlingen, där hela eller delar av bröstet avlägsnas. Kvinnor som genomgått mastektomi kan uttrycka olika känslor. LÄS MER

 3. 3. "Den verkliga elegansen mellan de båda könen har försvunnit och efterträtts av ett stilla slagsmål" : En genushistorisk studie av debatter om kvinnors medborgerliga rättigheter i veckotidningen Idun under perioden 1909–1929

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stories of Climate Change : Circular Transformation or Business as Usual? A Discourse Analysis of Climate Change Mitigation Policy in Three Swedish Municipalities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Malin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Argumentative discourse analysis; circular economy; climate change mitigation policy; ecological modernization; post-politics; transformation;

  Sammanfattning : This thesis identified dominant discourses in climate change mitigation policy in three Swedish municipalities using argumentative discourse analysis. It was explored how these discourses influence the potential for success in mitigating climate change. LÄS MER

 5. 5. Tidiga insatser i taluppfattning för elever i matematiksvårigheter – ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Jeasmine Andersson; Malin Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Matematiksvårigheter; taluppfattning; tidig identifiering; årskurs 1 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera tidiga insatser för elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning ur ett lärarperspektiv. Undersökningens specifika syfte var att synliggöra hur lärare upptäcker elever i matematiksvårigheter avseende taluppfattning och forskningsfrågorna var: hur upptäcker lärare elever i matematiksvårigheter i årskurs 1 avseende taluppfattning och vilka tidiga insatser erbjuder skolan elever i matematiksvårigheter och vilka undervisningsmetoder menar lärarna är gynnsamma? För att kunna undersöka detta har det begreppsliga ramverket Foundational Number Sense (FoNS) använts. LÄS MER