Sökning: "Malin Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 265 uppsatser innehållade orden Malin Andersson.

 1. 1. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 punkt 134 –En kvalitativ studie av upplysningskvalitet i årsredovisningar från år 2007 och år 2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; Edith Jakobsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Upplysningskvalitet; Goodwill; Nedskrivningsprövning; IAS 36; årsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En omdebatterad post inom redovisning är goodwill då den saknarfysisk substans och rymmer mycket osäkerhet. Koncerner som upprättar årsredovisning ienlighet med IFRS ska årligen nedskrivningspröva denna post. LÄS MER

 2. 2. VILKA RISKFAKTORER FÖRELIGGER FÖR ATT UTVECKLA NACKSMÄRTA HOS PER-SONER MED KONTORSARBETE?- en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Malin Andersson; Sandra Olsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Kontorsarbete; Nacksmärta; Riskfaktorer; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Nacksmärta är ett vanligt förekommande problem, över två tredjedelar av den arbetande befolkningen blir drabbad någon gång i livet, särskilt utbrett är besvären bland personer med kontorsarbete. Den ökade förekomsten av nacksmärta påverkar arbetsplatsen och samhället. LÄS MER

 3. 3. När livet är en berg- och dalbana : En litteraturbaserad studie om att leva med ett barn med diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Malin Andréasson; Sandra Andersson; [2018]
  Nyckelord :Children; Diabetes type 1; Experiences; Parents; Siblings;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is one of Sweden's national diseases. Around 7000 children live with type 1 diabetes in Sweden today. The diagnosis requires planning of everyday life and revaluation of routines which places great demands on the family. LÄS MER

 4. 4. The Ability of Regional Climate Models to Simulate Weather Conditions on Nordenskiöldbreen, Svalbard

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Malin Andersson; Erica Erikson; [2018]
  Nyckelord :Regional climate models; automatic weather station; glacier; Svalbard; Regionala klimatmodeller; automatisk väderstation; glaciär; Svalbard;

  Sammanfattning : In this project, we analyse the ability of two regional climate models to simulate meteorological conditions on Nordenskiöldbreen, a glacier in Svalbard. To do so, regional climate model output is compared with in situ measurements from an automatic weather station. LÄS MER

 5. 5. En vaken mardröm Hur kan vi undvika oavsiktlig medvetenhet under generell anestesi?

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Andersson; Malin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER