Sökning: "Malin Andreasson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Malin Andreasson.

 1. 1. Livskvalitet hos tonåringar med medfödd hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Andreasson; Gloria Roych; [2020-08-06]
  Nyckelord :Livskvalitet; tonåringar; medfött hjärtfel; medfödd hjärtsjukdom; hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: i takt med att behandlingar för medfödd hjärtsjukdom har förbättrats har fråganom livskvalitet aktualiserats och tonåren är en viktig period att studera. Begreppet livskvalitethänger ihop med hälsobegreppet då hälsa är en resurs för att uppnå god livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Taipale; Anna Andréasson; [2018-08-10]
  Nyckelord :Läroplan; digital kompetens; digitalisering; Bernstein; pedagogic device; läroplansteori; intervju; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Highly inspiring with a competence deficit – A qualitative study of three schools in Göteborg and their prerequisites to implement the revised curriculum regarding digital competence.... LÄS MER

 3. 3. När livet är en berg- och dalbana : En litteraturbaserad studie om att leva med ett barn med diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Malin Andréasson; Sandra Andersson; [2018]
  Nyckelord :Children; Diabetes type 1; Experiences; Parents; Siblings;

  Sammanfattning : Background: Diabetes is one of Sweden's national diseases. Around 7000 children live with type 1 diabetes in Sweden today. The diagnosis requires planning of everyday life and revaluation of routines which places great demands on the family. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors (o)begränsade tillträde till det offentliga rummet : En kvalitativ studie om kvinnliga polisers riskuppfattningar på allmänna platser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Malin Andreasson; Suzanna de Cabo Warchol; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. The United Kingdom’s Security of Gas Supply Post Brexit: Comparing the Legal Aspects of Potential Options

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Andreasson; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis examines the United Kingdom’s security of gas supply post-Brexit. The United Kingdom’s main energy source is gas, which is either imported from continental Europe and Norway, or shipped, in the form of liquefied natural gas from around the world. LÄS MER