Sökning: "Malin Bäck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Bäck.

 1. 1. Influencerns användande av företags visuella identitet vid betalt samarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Malin Bäck; [2019]
  Nyckelord :Företag; Grafisk profil; Influencers; Visuell identitet;

  Sammanfattning : Influencers ar det nya verktyget i foretags marknadsforing. Men vad hander med foretags visuell identitet nar en influencer far skapa ett inlagg i samarbete efter en forfragan fran foretag. Studien bygger pa en visuell innehallsanalys av fyra olika foretag som anvander sig av influencers i det sociala medier Instagram. LÄS MER

 2. 2. Vattenkvalitén i Fredstorpsbäcken : dikad bäck på fastigheten Rämningstorp i Skara kommun

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Malin Svensson; [2007]
  Nyckelord :dikesrensning; järnockra; järnbakterier; sötvattenskemi; sötvattensekologi; dikning;

  Sammanfattning : The estate of Rämningstorp in the region of Västergötland in southern Sweden is administered by the holding trust company Skogssällskapet i Skövde. In 1999 measures were taken by Skogssällskapet to drain the stream Fredstorpsbäcken as a means to increase the forest productivity of the surrounding lands, which are situated on the estate of Rämningstorp. LÄS MER