Sökning: "Malin Björlin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Björlin.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdskuratorslegitimation - fortfarande i sin linda? : En kvalitativ studie om hur införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Björlin; Aleksandra Sundberg; [2023]
  Nyckelord :Health care social worker; license; professional status; professional identity; interprofessional work; hälso- och sjukvårdskurator; legitimation; professionell status; yrkesidentitet; tvärprofessionellt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om införandet av legitimation har påverkat kuratorer inom hälso- och sjukvård. Syftet mynnade ut i forskningsfrågor rörande hur legitimationen haft påverkan avseende deras professionella status, arbetssätt och yrkesroll i det tvärprofessionella arbetet inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Det är som att gå till tandläkaren - det ska bara göras! : En komparativ studie av chefers och medarbetares förväntningar på medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :sandra björlin; malin Strengberg; [2016]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; förväntningar; upplevelse; relation; kommunikation; feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att vi ville undersöka vilka individuella förväntningar chefer och medarbetare har på medarbetarsamtal. Vi som blivande personalvetare tyckte att detta ämne var relevant gentemot vår utbildning och efter utförd studie har vi breddat vår kunskap inom ämnet och kommer förhoppningsvis kunna ha användning av denna kompetens i arbetslivet. LÄS MER