Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Förutsättningar för sjuksköterskor att ge god palliativ vård : en kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Malin Blom; Alexandra Färnestav; [2019]
  Nyckelord :end of life care; nurses; nursing; palliative care; prerequisites; förutsättningar; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att lindra lidande och främja välbefinnande hos patienter som lider av en dödlig sjukdom. Palliativ vård delas in i två faser och skiljer sig åt mellan länder och kulturer. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av intensivvård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Malin Andersson; Matilda Blom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Estetikens förutsättningar och barns subjektskapande i förskolans vardag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Malin Nilsson; Frida Blom; [2018]
  Nyckelord :Estetik; förskola; lärande; subjektskapande; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Estetiska aktiviteter inom pedagogisk verksamhet har sitt ursprung i konstnärliga uttryck såsom bildkonst, skulptur, musik, teater, dans och diktning. Estetiska aktiviteter spelar en viktig roll i förskolan men det finns stora skillnader i omfattningen samt i formerna av estetiska aktiviteter som förskolebarn får möjlighet att delta i. LÄS MER

 4. 4. Elevcoacher i högstadieskolan : vilken funktion och betydelse har de?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Evelina Kylin-Blom; Malin Skarin; [2018]
  Nyckelord :student coaches; paraprofession; profession theories; salutogenic perspective; Elevcoach; supermentor; paraprofession; professionsteori; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Bland andra Skolverket och EU:s barnkonvention stadgar att staten har ansvar för att barn och unga ska ha en trygg uppväxtmiljö. Skolan utgör en stor del av uppväxtmiljön och på vissa skolor har man tillsatt insatsen elevcoach. Syftet med studien var att undersöka elevcoachers funktion inom högstadieskolan. LÄS MER

 5. 5. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER