Sökning: "Malin Bornander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Bornander.

 1. 1. Till punkt och pricka - en observationsstudie av följsamheten till Timeout

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Johansson; Malin Bornander; [2017]
  Nyckelord :Checklista; Patientsäkerhet; Teamarbete; Operation; Följsamhet; Timeout; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att upprätthålla patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården finns en rad hjälpmedel implementerade, en av dessa är WHOs checklista för säker kirurgi. Det finns många studier som tyder på att WHOs checklista stärker patientsäkerheten, samt att stor del av operationspersonalen upplever den viktig och välfungerande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors emotionella upplevelser vid internationellt biståndsarbete : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Christine Björklund; Malin Bornander; [2012]
  Nyckelord :nurses; international aid work; emotional experiences; Sjuksköterskor; internationellt biståndsarbete; emotionella upplevelser; Läkare Utan Gränser;

  Sammanfattning : Det finns ett stort och konstant behov av sjuksköterskor inom internationellt biståndsarbete. Vad en sjuksköterska gör vid uppdrag skiljer sig från det svenska omvårdnadsarbetet. Arbetet innebär mycket glädje av att göra gott men samtidigt många tragiska upplevelser. LÄS MER