Sökning: "Malin Borup"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Borup.

 1. 1. Ren eller oren revisionsberättelse : En undersökning om revisorns träffsäkerhet i konkursdrabbade gasellföretag 2006-2011

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Malin Antonsson; Malin Borup; [2012]
  Nyckelord :gasellföretag; revision; revisionsberättelse; revisor; konkurs och Big 4;

  Sammanfattning : Gasellföretag har en snabb tillväxt under en kort tidsperiod men trots en snabb tillväxt försätts en del av företagen i konkurs efter att de erhållit utmärkelsen till gasellföretag. Tidigare forskning tyder på att revisorer som arbetar på en Big 4 revisionsbyrå är mer träffsäkra vid utgivandet av revisonsberättelser än de revisorer som arbetar på andra revisionsbyråer. LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem : Regiformens betydelse för belöningssystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Malin Antonsson; Malin Borup; [2010]
  Nyckelord :belöningssystem; regiform; monetär; icke-monetär;

  Sammanfattning : Regiformerna har olika målsättningar och olika intressenter. Kan detta vara varför belöningssystemen inte är likadant utformade, trots att individerna utför liknande arbetsuppgifter... LÄS MER