Sökning: "Malin Broman"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Malin Broman.

 1. 1. Brevet som blev ett upprop - En idéanalys av debatten om tjänstemannauppropet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; Linn Alfredéen; [2019]
  Nyckelord :tjänstemannauppropet; idéanalys; Weber; Lundquist; idealtyper; förvaltningsmodellen; dualism; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I september 2018 lämnade 261 tjänstemän vid regeringskansliet över ett brev till förvaltningschefen. Brevet blev känt i media som ”tjänstemannauppropet” och uttryckte oro för hur den pågående regeringsbildningen skulle påverka tjänstemännens arbete. LÄS MER

 2. 2. Små jobb, stora effekter? En kvantitativ undersökning av arbetssituationen för anställda i Mini-jobs i Tyskland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Broman; [2019]
  Nyckelord :Mini-jobs; evaluation; Germany; Hartz reforms; The Socio-economic Panel; SOEP; regression analysis; Evert Vedung; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines the work situation for people holding Mini-jobs in Germany in an attempt to evaluate the effects that marginal employment has on people’s lives. The study is quantitatively conducted and compares employees having Mini-jobs with people in full-time employment in order to explore differences in regards of work situation. LÄS MER

 3. 3. "Skyddsbestämmelser" - En kvalitativ textanalys av flyktingars rättigheter och staters skyldigheter i Flyktingkonventionen och Skyddsgrundsdirektivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Broman; [2018]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Flykting; Subsidiärt skyddsbehövande; Internationell folkrätt; Flyktingrätt; Flyktingkonventionen; Skyddsgrundsdirektivet; Hannah Arendt; Kvalitativ textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Världen över vittnar människor om livet i förödelse och ständig fruktan som kommit att bli deras vardag. De senaste åren har miljontals människor världen runt tvingats fly sina hem på grund av oroligheter och konflikter. LÄS MER

 4. 4. Vision Giftfri miljö : Hinder och utvecklingsmöjligheter för Sveriges fjärde miljökvalitetsmål

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Emma Broman; Malin Johansson; [2016]
  Nyckelord :A Non- Toxic Environment; Visionary goalsettling; Environmental quality objectives; Environmental policy; The Swedish Chemicals Agency; REACH; Swedish control of chemicals; The European Commission.; Giftfri miljö; Visionära mål; Miljökvalitetsmål; Miljöpolitik; Kemikalieinspektionen; REACH; Sveriges kemikaliekontroll; EU-kommissionen.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka vilka problem och möjligheter Kemikalieinspektionens anställda upplever i arbetet medmiljömålet Giftfri miljö och dess delmål. Detta för att bättre förstå komplexiteten i miljömålsarbetet och vilka drivkrafter och barriärer som finns iarbetet. LÄS MER