Sökning: "Malin Carlén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Malin Carlén.

 1. 1. Socialsekreterares syn på familjehemsplacerade barns bästa i beslut som rör återförening och vårdnadsöverflyttning - En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Carlén; Malin Wretman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Visual merchandising of organic versus non-organic products in supermarkets : A study of Coop, Willys and ICA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alma Bolmstedt Svanqvist; Malin Carlén; [2015]
  Nyckelord :Visual merchandising; Supermarkets; Groceries; Organic food.;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Visual merchandising of organic versus non-organic products in supermarketsAuthors: Alma Bolmstedt Svanqvist & Malin CarlénSupervisor: Mikael HilmerssonExaminer: Thomas HelgessonLevel: Bachelor thesis - MarketingKeywords: Visual merchandising, Supermarkets, Groceries, Organic food.Research question: ”How and why do supermarkets distinguish and implement the presentation and visual merchandising of organic food from non-organic food?”Purpose: The purpose of this research is to provide new theoretical contribution of how the major food chains are working with visual merchandising and specifically how they differentiate organic products from non-organic products. LÄS MER

 3. 3. Online Marketing Strategies: How to combine digital media channels

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Carlén; Susanne Lindkvist; [2013-07-12]
  Nyckelord :online marketing; online marketing strategies; digital media channels; e-marketing; digital marketing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förtroendebyggande i finasiella analystjänster

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Carlén; Erik Valentin; [2012-06-19]
  Nyckelord :finansiell analystjänst; aktieanalyser; analystjänst-förtroende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Olika former av icke-farmakologiska metoder för att minska agitation hos personer med en demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Jenny Carlén; Malin Hagström; [2011]
  Nyckelord :Agitation; demens; icke-farmakologiska åtgärder; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund:Demens är en av de största folksjukdomarna i Sverige och är en obotbar sjukdom som är progredierande. Agitation är ett vanligt problem hos personer med en demenssjukdom och medför ofta stress både för den demensdrabbade, för anhöriga och vårdare. LÄS MER