Sökning: "Malin Celin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Celin.

  1. 1. Uppgradering av förarvärme Scania OmniLink 2010

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

    Författare :Malin Celin; Maria S. Papp; [2014]
    Nyckelord :Bussar; Uppvärmningssystem; AC; Förarvärme;

    Sammanfattning : Sammanfattning Scania OmniLink 2010 är en buss med fina köregenskaper, men med brister i förarens uppvärmningssystem. Denna modell förväntas vara i trafik i ytterligare tio år, vilket innebär åtskilliga arbetstimmar. LÄS MER