Sökning: "Malin Christensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malin Christensson.

 1. 1. Sinnesupplevelse i landskapsarkitekturens teori och praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :sinnesupplevelse; sinnlighet; landskapsteori; landskapsanalys; representation; landskapsupplevelse; kroppslig interaktion; perception;

  Sammanfattning : Vad är kvalité i vår utemiljö? I många fall anses landskapets huvudsakliga kvaliteter ligga i dess visuella intryck. Men våra bestående minnen av ett landskap handlar sällan om enbart visuella kvaliteter, utan betydligt oftare om känslor och upplevelser som kan vara svåra att beskriva. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan sjuksköterskor och döende patienter med fokus på existentiella och andliga frågor- En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Yvette Arvidsson; Malin Christensson; [2015]
  Nyckelord :Litteraturstudie; sjuksköterskor; andlighet; existens; religion; palliativ vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskors kompetensområde ingår det att se patientens fysiska, psykiska och andliga omvårdnadsbehov, vilket gör att sjuksköterskor har en viktig roll i att stötta döende patienter. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta döende patienters existentiella, spirituella och religiösa tillvaro från ett sjuksköterskeperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Rekreativa och funktionella hundrastgårdar : ökad vardagsrekreation som möjlig lösning på en urban konflikt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Christensson; [2013]
  Nyckelord :hundrastgårdar; urban planering; offentliga miljöer; vardagsrekreation; planeringskonflikter; hundparker;

  Sammanfattning : Hunden är en stor del av många människors liv. Det bör därför rimligen finnas gott om offentliga ytor i våra städer som erbjuder umgänge och rekreation för hundar och hundägare. Huvudfokus i detta arbete ligger i att få fram hur vi planerar för hundar i våra stadsmiljöer och varför vi behöver göra det. LÄS MER