Sökning: "Malin Christiansen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Christiansen.

 1. 1. En studie om hur motivationen hos medarbetarna i organisationen påverkas av företagsledningens belöningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Anton Christiansen; Malin Johansson; Sabina Persson; [2010]
  Nyckelord :organizational justice tournament theory; Belöning; motivation agentteori;

  Sammanfattning : I media har det debatterats om huruvida belöningar i form av bonusar till företagsledningen är befogade då företaget går dåligt om man istället för att belöna ledningen kunnat behålla fler anställda. Debatterna har fokuserat på personerna som har valt att ta emot belöningar, inte vad belöningarna är till för att medföra i organisationen. LÄS MER

 2. 2. Bemötandets innebörd utifrån ett sjuksköterske- och patient- perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Malin Christiansen; Annika Mattsson; [2010]
  Nyckelord :Bemötande; Kommunikation; Patient; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att belysa bemötandets innebörd utifrån både patient och sjuksköterskeperspektiv. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie där materialet inhämtades genom sökning av vetenskapliga artiklar i sökmotorn ELIN och i databaserna CINAHL, EBSCO och Elsevier. LÄS MER