Sökning: "Malin Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Malin Danielsson.

 1. 1. "Man äter såhär, med stängd mun" : En intervjustudie om måltidens normer och regler på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Danielsson; Miranda Johansson; [2022]
  Nyckelord :måltid; normer och regler; förskollärare; förskolebarn;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på måltiden i förskolan. Studien har som syfte att undersöka och synliggöra barns och förskollärares egna beskrivningar av förskolans måltidskultur. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet som behandling vid depression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dubois von Matérn; Malin Danielsson; [2022]
  Nyckelord :depression; experience; literature review; physical activity; self-care balance; depression; egenvårdsbalans; erfarenheter; fysisk aktivitet; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett omfattande problem världen över och utgör den ledande orsaken till funktionsnedsättningar globalt. Vid depression lider personen av flertalet olika symtom vilka har en negativ inverkan på självkänslan och det dagliga livet. LÄS MER

 3. 3. ENERGIBERÄKNINGARS TRÄFFSÄKERHET : EN STUDIE AV SVENSKA MILJÖCERTIFIERADE FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Malin Danielsson; Susanne Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :Energy calculation; Energy use; Environmental certificate; Heating energy; Hot water energy; Real estate energy; Residential buildings; Energiberäkning; Energianvändning; Fastighetsenergi; Flerbostadshus; Miljöcertifiering; Miljöbyggnad; Uppvärmningsenergi; Varmvattensenergi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i samarbete med Riksbyggen där träffsäkerheten hos energiberäkningar i Miljöbyggnad studerades. Beräkningarna för den kommande energianvändningen jämfördes med mätningarna när byggnaden är i bruk. Vi ställde oss frågan om betygen i Miljöbyggnad påverkades av en avvikande energianvändning. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning i familjeföretag vsicke-familjeföretag : En studie om skillnader mellan svenska familjeföretag ochicke-familjeföretag angående vilka olika typer av intressenter de sökerlegitimitet från genom hållbarhetsredovisningen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Danielsson; Gunnarsson Malin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Legitimitetsstrategier i hållbarhetsrapporter : En studie om hur företag med olika nivå av förtroende hos allmänheten kommunicerar legitimitet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Angelica Axelsson; Danielsson Ida; Malin Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER