Sökning: "Malin Edstam"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Edstam.

  1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

    Magister-uppsats,

    Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
    Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

    Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER