Sökning: "Malin Elofsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Elofsson.

 1. 1. Miljöpåverkan : Fallstudie på en tredjepartslogistikers lagerverksamhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Elofsson; Ingrid Grybäck Melin; [2019]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; lagerverksamhet; lager; åtgärder;

  Sammanfattning : In todays' society where the environment is in focus, it is important that companies take their responsibility (Naturvårdsverket, 2019). Company X, which is a Swedish listed third-party logistics company, is one of the companies that has realized their obligation and desire to reduce the environmental impact created by the warehouse operations. LÄS MER

 2. 2. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER