Sökning: "Malin Ensgård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Ensgård.

 1. 1. Online kontra Offline : En jämförande kvalitativ studie om hur ungdomars mående och sociala relationer påverkas av uppkoppling kontra frånkoppling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Malin Ensgård; Lisa Hallberg Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social media; connection; disconnection; online; offline;

  Sammanfattning :  Abstract   Title: Online versus Offline - A comparative qualitative study on how young individual’s health and social relationships are influenced by connection versus disconnection   Authors: Malin Ensgård, Lisa Hallberg Nilsson   Aim: The aim of this study is to compare how young individuals communicate depending on how connected they are to social media. More specifically how it affects their mental health and social relationships, and how their usage of social media platforms should be adjusted. LÄS MER

 2. 2. En för Alla - Alla för En - En handelsplats gemensamma varumärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Serrander; Rebecca Ensgård; Janina Nihlén; [2012]
  Nyckelord :handelsplats; gemensam marknadsföring; varumärke; varumärkeskommunikation; platsvarumärke; agglomerationsfördelar; synergieffekter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur fastighetsägare av en handelsplats kan arbeta med det gemensamma varumärket för att gynna hyresgästerna och handelsplatsen. Detta undersöks utifrån en fallstudie av citygallerian MOOD Stockholm. LÄS MER