Sökning: "Malin Ertzgaard"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Ertzgaard.

  1. 1. Vård i livets slut- Sjuksköterskors upplevelser : En systematisk littearturstudie

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Julia Norström; Malin Ertzgaard; [2021]
    Nyckelord :Palliativ vård; sjuksköterskor; upplevelser; vård i livets slut.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra patienters lidande samt att ge patienter en fridfull sista tid i livet. Det är sjuksköterskors ansvar att tillhandahålla patienters behov och att skapa en trygghet för patienter och anhöriga. LÄS MER