Sökning: "Malin Fernandez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Malin Fernandez.

  1. 1. Design och tillverkning av automatiserat bryggverk

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

    Författare :Hanna Fernandez; Tova Johansson; Pontus Renholm; Malin Stauber Alfredsson; [2016]
    Nyckelord :Ölbryggning; Arduino; Öl; Bryggverk; Kemiteknik;

    Sammanfattning : Alkoholhaltiga drycker har konsumerats länge i Sverige, idag är öl en av de mest förekommande dryckerna. Med tanke på hur få ingredienser öl innehåller och att smaken trots detta kan varieras i det oändliga är det lätt att förstå att alla delsteg måste genomföras med precision. LÄS MER