Sökning: "Malin Folkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Folkesson.

 1. 1. Bankernas syn på företagsrekonstruktion : En kvalitativ studie utifrån bankernas bedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Direnius; Malin Folkesson; [2019]
  Nyckelord :bank; företagsrekonstruktion; konkurs; risker och riskhantering; intressentorientering; kreditbedömning; bedömning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på bankers syn på företagsrekonstruktion i förhållande till konkurs. Banker är skyldiga att bevara den finansiella balansen i samhället. Samtidigt vill bankernamaximera sina vinster genom att inte låna ut pengar till mindre kreditvärdiga företag. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors kroppsbild i samband med bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda-Marie Nilsson; Emma Eskelinen; Malin Folkesson; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancerbehandling; kroppsbild; erfarenhet; kvinnor.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Towards a Sustainable Fisheries Management : How to address uncertainty in order to achieve a sustainable development of regional fisheries management

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Malin Folkesson; [2010]
  Nyckelord :co-management; adaptive; Sweden and Lake Vättern;

  Sammanfattning : Fisheries management is not only about managing the resource fish, but also includes managing the social system. Aquatic ecosystems and the social system are both complex and change continuously. LÄS MER

 4. 4. How the Community Affects a Community-Based Forest Management : Based on a Case Study in Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Malin Folkesson; [2008]
  Nyckelord :Forest Conservation; Tanzania; Locality; Knowledge; Participatory Method;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärobokens roll för historiemedvetande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Malin Andersson; Martina Folkesson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i hur läroböckerna bidrar till historiemedvetande och källkritiskt tänkande hos gymnasieelever samt hur läroböckerna stämmer överens med rådande styrdokument. I undersökningen har en kvalitativ samt en komparativ metod använts. LÄS MER