Sökning: "Malin Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Malin Forsberg.

 1. 1. Blombranschen under covidpandemin : Förändringar i marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Forsberg; Sofia Johansson; [2022]
  Nyckelord :pandemi; marknadsföringsmix; förändring; marknadsföringsstrategier;

  Sammanfattning : Sedan pandemin kom har mycket runt om i världen förändrats, människor och företag har påverkats enormt. Många företag har behövt göra förändringar inom företaget på olika sätt där förändring av marknadsföringsstrategier rimligtvis är en. LÄS MER

 2. 2. Hur sjuksköterskan kan upptäcka ätstört beteende hos patienter med diabetes typ 1-En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Ödlund; Ulrika Sand; [2022]
  Nyckelord :ätstörning; diabulimia; Typ 1 diabetes; ätstört beteende; samsjuklighet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Samsjukligheten mellan diabetes typ 1 och psykisk ohälsa kan leda till ett ätstört beteende och orsaka den drabbade stort lidande och stora samhälleliga kostnader. Det är viktigt att i tid upptäcka ett ätstört beteende innan det utvecklas till en manifest ätstörning. LÄS MER

 3. 3. Occurrence of organic micropollutants and hormones in Swedish surface water

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Malin Forsberg; [2022]
  Nyckelord :surface water; wastewater; SPE; pharmaceuticals; target analysis; ytvatten; avloppsvatten; SPE; läkemedel; målanalys;

  Sammanfattning : The occurrence and source distribution of organic micropollutants (OMPs) have been investigated in Swedish surface waters, in 23 rivers connected to the lakes Vänern, Vättern and Mälaren, 3 Wastewater treatment plants (WWTPs) and 3 Drinking water plants (DWTPs) located in the middle of Sweden was sampled. Compounds such as pharmaceuticals, industrial chemicals, pesticides, personal care products, hormones, Per- and polyflouroalkyl substances (PFASs), isoflavones, stimulants and parabens were selected. LÄS MER

 4. 4. Engagemang under digitala möten : Betydelsen av personlighet och situationsperception

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Ljung; Hanna Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Engagemang; digitala möten; Big Five; RSQ-8*;

  Sammanfattning : Covid-19 medförde storskalig övergång till studier och arbete på distans. Fysiska möten ersattes av digitala möten. Syftet var att undersöka inverkan av personlighet och situationsuppfattning på nivån av engagemang under digitala möten. LÄS MER

 5. 5. Attefallskvarter : ett nytt bostadsalternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sanna Ekberg; Leila Jafari; Malin Forsberg Kjellkvist; [2021]
  Nyckelord :attefallshus; complementary housing; attefallskvarter; the Swedish Planning and Building Act; the national Board of housing; building and planning’s building regulations; housing shortage; Tiny house; attefallshus; komplementbostadshus; attefallskvarter; plan- och bygglagen; boverkets byggregler; bostadsbrist; Tiny house; Växjö.;

  Sammanfattning : Today, there is a housing shortage in the larger cities. This together with the long housing waiting lists makes it difficult for younger people to make a housing career and invest in a condominium. LÄS MER