Sökning: "Malin Fridolfsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Fridolfsson.

 1. 1. Föräldrasamverkan i praktiken : En kvalitativ studie om hur förskollärare samverkar med hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Louise Larsson; Malin Fridolfsson; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; föräldrar; förskola; hem; inflytande; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med föräldrasamverkan i praktiken samt få syn på förskollärares uppfattningar om vad som kännetecknar en god samverkan. Studien har en kvalitativ ansats där åtta förskollärare intervjuats för att få syn på deras uppfattningar om föräldrasamverkan. LÄS MER

 2. 2. Köpt, ägd och förtjänad – en studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Albin Yngve; Anton Fridolfsson; [2015-02-10]
  Nyckelord :köpt media; ägd media; förtjänad media; köpt reklam; ägd reklam; förtjänad reklam; sociala medier; Facebook; display ads; viralmarknadsföring; digital natives; digital immigrants; riktad marknadsföring; targeting; banner blindness; reklamundvikande; word-of-mouth;

  Sammanfattning : Titel: Köpt, ägd och förtjänad – en studie om attityder gentemot olika reklamtyper på Facebook.Författare: Albin Yngve och Anton FridolfssonUppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. LÄS MER