Sökning: "Malin Frisell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Malin Frisell.

 1. 1. Att härska genom internkommunikation : En observationsstudie om kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Frisell; Rama Malki; [2020]
  Nyckelord :Master suppression techniques; internal communication; female leaders; leadership; stereotypes.; Härskartekniker; internkommunikation; kvinnliga ledare; ledarskap; stereotyper.;

  Sammanfattning : Titel: Att härska genom internkommunikation – En observationsstudie om kvinnliga ledare Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Rama Malki och Malin Frisell Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker Datum: 2020 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledare använder och utsätts för härskartekniker, med fokus på internkommunikation. Metod: Denna studie är kvalitativ och utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Fällande dom till varje pris? En analys av penningtvättsbrottet och dispositionsförbudet ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Frisell; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; penningtvätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : If money with illicit origins enters into circulation in the financial system it poses a threat to the mechanisms of the financial system. Financial Action Task Force have concluded that the Swedish legal requirements for combating money laundering is insufficient, and the organisation have advised Swedish authorities to effectuate preventive measures. LÄS MER

 3. 3. Redovisningskommunikation : - ett gap mellan sändare och mottagre

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Fredin; Caroline Frisell; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Årsredovisningen och årsstämman är två kommunikationskanaler som företag använder för att sända ut information om företagets progress och prestationer till en mottagare, dess nuvarande investerare och intressenter. Aktieägarna utgör därmed en viktig grupp för företaget då de är en viktig källa till kapital. LÄS MER