Sökning: "Malin Goldkuhl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Goldkuhl.

 1. 1. Hjälp eller Tvång? : En sociologisk analys av arbetslösas syn på arbetsmarknadspolitiska åtgärder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Malin Goldkuhl; [2005]
  Nyckelord :sociologi; arbetslösa; arbetslöshet; arbetsmarknadspolitik; arbetslöshetspolitik; arbets- och utvecklingscentrum; nätverk; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under hösten 2003 skrev jag tillsammans med en annan student vid Lunds universitet en C-uppsats om hur långtidsarbetslösa upplever sin situation. I denna uppsats nystar jag vidare på denna tråd för att undersöka några arbetslösas upplevelser av sina behov av stöd och hjälp som arbetssökande och sätta detta i relation till deras upplevelse av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder de möter och intentionerna bakom dessa åtgärder. LÄS MER

 2. 2. Det blir värre med åren - En sociologisk analys av långtidsarbetslösas situation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lina Carlsson; Malin Goldkuhl; [2004]
  Nyckelord :sociologi; långtidsarbetslöshet; arbetsmarknad; marginalisering; identitetsutveckling; Sociology; Social Sciences;

  Sammanfattning : HASH(0x9d7cf0) Metod: Vi har främst intresserat oss för att studera långtidsarbetslösas upplevelser av sin situation och har därför utfört en kvalitativ studie. För att kunna besvara vår frågeställning har vi genomfört djupintervjuer och utifrån det material vi arbetat fram, delat in vår analys i olika teman. LÄS MER