Sökning: "Malin Grass"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Malin Grass.

 1. 1. Att främja samtyckeskultur: En intervjustudie om lärares möjligheter att påverka ungas attityder kring sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Samtycke; Samtyckeskultur; Metoo; Sexuellt våld; Könsrelaterat våld; Kroppslig integritet; Sexuellt självbestämmande; Attityder; Skolan; Gräsrotsbyråkrat.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera möjliga vägar framåt för att uppnå en samtyckeskultur. Därför ställs frågan hur lärare upplever sina möjligheter att påverka ungas attityder, i relation till sexuellt våld. LÄS MER

 2. 2. Portalen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Malin Larsson; [2016]
  Nyckelord :Kvarteret Framnäs; Vasalund; Solna; Förskola; Lärandemiljö;

  Sammanfattning : Barn har möjlighet att färdas mellan fantasi och verklighet. De skapar och finner sina egna små världar. Det vi ser med vana ögon ser barn ur ett helt annat perspektiv. Kanske upp och ner?Portalen är en förskola i området Vasalund i Solna. LÄS MER

 3. 3. Bacillus anthracis - förekomst och bekämpning i Afrika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Malin Päärni; [2013]
  Nyckelord :Bacillus anthracis; vilda djur; Afrika; sjukdomsekologi; epidemiologi; toxiner;

  Sammanfattning : Mjältbrand är den arketypiska zoonosen, ingen annan infektiös sjukdom drabbar så många olika arter med så allvarliga konsekvenser. I Västvärlden är mjältbrand numera endast ett sporadiskt problem men i Afrika är sjukdomen fortfarande endemisk och anses ha stor påverkan på både populationer av vilda djur och tamboskap. LÄS MER

 4. 4. Management of semi-natural grassland vegetation : long-term effects of grazing, mowing and different mowing techniques

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/EkologiTekniska högskolan

  Författare :Malin Tälle; [2013]
  Nyckelord :grazing; mowing; mowing techniques; management; semi-natural grassland; indicators; meta-analysis; Sweden;

  Sammanfattning : Semi-natural grasslands are species-rich and one of the most threatened habitats in Europe, since land-use changes have led to reduced area of grassland. Appropriate management practices like grazing or mowing is needed to maintain the conservation values and species-richness of semi-natural grasslands. LÄS MER

 5. 5. Är gräset grönare på andra sidan? -En komparativ studie av BFN:s K2-projekt och IASB:s SME-projekt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Fredrik Larsson; Malin Lindblom; [2007]
  Nyckelord :K2; SME; materiella anläggningstillgångar;

  Sammanfattning : Då IAS-förordningen togs i bruk för noterade koncerner inom EU ökadeharmoniseringen mellan dessa företag. På senare tid har ävenredovisningsreglerna för mindre företag uppmärksammats avorganisationerna Bokföringsnämnden (BFN) och International AccountingStandards Board (IASB). LÄS MER