Sökning: "Malin Grundström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Malin Grundström.

 1. 1. E-kronan: risker och möjligheter : En kvalitativ studie av hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med e-kronan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Johanna Grundström; [2019]
  Nyckelord :E-kronan; Kontantlöshet; Digitalisering; Riskhantering; Finansiell stabilitet; Säkerhet; Ekonomiska aspekter; CBDC; Riksbanken; Förståelse;

  Sammanfattning : Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. LÄS MER

 2. 2. Självbestämmande och delaktighet : Hemtjänstpersonalens syn på äldres rätt till självbestämmande och delaktighet enligt den nationella värdegrunden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Michelle Grundström; Malin Höglander; [2019]
  Nyckelord :Självbestämmande; delaktighet; ordinärt boende;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den äldres självbestämmanderätt inom ordinärt boende i Örnsköldsviks kommun. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning personalen har kännedom om och handlar efter socialstyrelsens vägledningsmaterial om den nationella värdegrunden för äldre som ska ligga till grund för äldreomsorgen. LÄS MER

 3. 3. Efficiency of Pro-Poor Public Spending: Does the Quality of the Public Financial Management (PFM) System Matter? A Cross-Section Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Malin Grundström; [2013]
  Nyckelord :Public financial management; Public spending; Child mortality; Education attainment; Business and Economics;

  Sammanfattning : Pro-poor public spending is an important tool used for promoting development and poverty reduction. Yet, it has been hard to find evidence that public spending actually translates into desired outcomes. LÄS MER

 4. 4. Proper property rights for foreigners?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Malin Grundström; Fredrik Himmelman; [2011]
  Nyckelord :Lombok; Indonesia; economic growth; FDI; foreign direct investment; tourism; institution; property right; Business and Economics;

  Sammanfattning : The development of tourism is important for Indonesia and has potential to increase economic growth. Lack of capital is a constraint that affects the growth potential negatively. However, capital gaps can be filled with foreign direct investments. LÄS MER

 5. 5. Experters inflytande över civilsamhällets demokratiaktörer – NGO:s. En studie av experters inflytande över två NGO:s policyutformningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Grundström; [2010]
  Nyckelord :Influence; Democracy; NGO; Experts; Policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over 2400 years ago, Plato discussed who is the most suitable to rule the society. The debate is still alive and some mean that experts are gaining stronger power over the democracies. NGO:s can be seen as important democratic actors, carrying the citizens’ voices. LÄS MER