Sökning: "Malin Härdig"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Malin Härdig.

 1. 1. Illiquidity and Stock Returns: Empirical Evidence from the Stockholm Stock Exchange

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jakob Grunditz; Malin Härdig; [2012]
  Nyckelord :Illiquidity; Asset Pricing; Stockholm Stock Exchange; Bid-Ask Spread; Price Impact;

  Sammanfattning : In this paper we use a quantitative method to study if illiquidity contributes to explaining variations in stock returns across stocks and across time on the Stockholm Stock Exchange during the period 1990-2010. We find support for the hypothesis that excess stock market returns increase with the expected illiquidity of the stock market. LÄS MER

 2. 2. VD-ersättning och ägarkoncentration: En studie om ersättningsnivåerna i svenska börsbolag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Malin Härdig; Emelie Söderström; [2010]
  Nyckelord :Ownership concentration; executive pay; corporate governance; company performance; agency theory;

  Sammanfattning : This study examines whether the ownership structure of Swedish firms contributes to explain the variations in executive pay. A regression analysis was performed on 102 companies listed on the Stockholm Stock Exchange. LÄS MER