Sökning: "Malin Håkansson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Malin Håkansson.

 1. 1. Trygghet i Tynnered: En kvalitativ studie om den upplevda tryggheten i Tynnered och inställning till säkerhetsåtgärder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-09]
  Nyckelord :Safety; Security; Surveillance;

  Sammanfattning : “Trygghet i Tynnered” (Safety in Tynnered) is a qualitative study researching the how residents and professionals interprets the concepts of safety and security as well as their attitudes towards implemented, planned and suggested security measures. The research is conducted as a bachelor thesis for Global Studies at Gothenburg University. LÄS MER

 2. 2. DIGGitalisering och hållbarhet: En kvalitativ studie om hur Myndigheten för digital förvaltning kan använda digitalisering som verktyg för att uppnå hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Malin Håkansson; [2021-06-08]
  Nyckelord :Digitalisering; Hållbarhet; Resiliens; Agenda 2030; Myndigheten för digital förvaltning;

  Sammanfattning : Få har nog undgått att digitalisering och digitala fenomen är en stor och växande del av vårvardag. Digital hållbarhet, digital delaktighet, digital kompetens, digital service, digitalsamhällsutveckling och digitalt utanförskap. Den digitala eran är här för att stanna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med annan kulturell bakgrund inom palliativ vård : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Håkansson; Natalie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Experience; Nurse; Palliative care; Transcultural nursing; Erfarenhet; Palliativ vård; Sjuksköterskan; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är mångkulturellt. En kultur är något som utvecklats över tid och påverkar alla aspekter i det dagliga livet. Döden väcker många gånger existentiella frågor och i ett mångkulturellt land som Sverige förekommer flertalet olika traditioner och livsåskådningar. LÄS MER

 4. 4. Hållbart arbete inom delningsekonominStrategiska responser till miljömässiga institutionella processer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Malin Håkansson; Isac Jangard; Ebba Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare år : en undersökning om lärares användning av vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Malin Håkansson; Johanna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivutveckling; vardagsnära texter; literacy; tidig skolålder; sociokulturellt perspektiv; populärkultur; texttyper; textvärldar;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare arbetar med vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling. För att besvara vår frågeställning har vi tagit hjälp av tidigare forskning samt litteratur för att åstadkomma förståelse och bakgrund för hur läs- och skrivinlärning numera beskrivs som läs- och skrivutveckling med hänsyn till de texter och den populärkultur som eleverna växer upp med. LÄS MER